“Więcej” nie znaczy “lepiej” – traktat o zbyt wielu zainteresowaniach

Ks. prof. Michał Heller w mojej ukochanej książce “Jak być uczonym” pisał:  “Częścią strategii systematyczności jest wytrwałe trzymanie się raz obranego tematu pracy. Temat winien być wybrany ‘z namysłem’, nie pochopnie, ale gdy raz się go wybierze, należy się go…

Read More